8 HORIZONTES
Col. Las Zebras

Maria Clara Dornelas
Ona Garsot Subirà
Siena Hassett
Mélissa Haury
Petra Horvat
Sophie Kasser
Zoe Franzén Lakides
Gráinne O’Carroll


Audiovisual
2020
Web: sophiekasser.com
No puedo decir una sola palabra sobre mí sin cargar con el infinito bagaje de la historia mundial.
Nancy Huston.

El cos recull, acumula, assimila i rebutja l’efecte que les institucions religioses, familiars, educatives i socioculturals exerceixen sobre ell. Però el cos sempre està en un lloc altre de la institució, més aquí o més enllà d’aquesta. La seva deslocalització enfront la dinàmica colonitzadora que institueix el poder, el converteix en una existència subversiva en sí mateixa. Tot cos es sempre una existència amb possibilitats “extitutives”. Treballar des del cos col·lectiu, des de les relacions emotives, sensorials i afectives que genera el treball artístic experiencial és una forma poderosa de reflexió-resistència a l’Ordre Simbòlic dominant que genera dispositius disciplinaris per a garantir la seva permanència inqüestionable.

El treball del col·lectiu Las zebras ha resistit amb i des de l’art, a l’oportuna distancia social provocada per la pandèmica i aprofitada pel sistema patriarcal-colonial-capitalista per a fer més grans les desigualtats. Buscant formes de relació transatlàntiques i transfrontereres la seva peça 8horizontes recull les experiències col·lectives que travessen els cossos individuals i que utilitzen la poesia i la ironia per a confrontar i rebutjar els valors, significats, estats i formes que els cossos institucionals reflecteixen..

Davant l’exercici de representació de poder que implica tota institució, la pràctica artística-performativa esdevé una operació que deixa (entre)veure, un exercici de llibertat que troba i potencia allò que s’escola, desborda i desestabilitza el fràgil equilibri que sosté la norma.
))) ESCOLTA EL COMENTARI DE LXS ARTISTES