CONSTRUYENDO CONSUELO
Graham Bell tornado
Anna Maria Staiano
Col. La Erreria House of Bent

Vídeo-instal·lació
2020

Web: www.grahambelltornado.com/
Blog: erreriahouseofbent.wordpress.com
Instagram: annamariastaiano.erreria
Facebook: la.erreria
L’art expressa veritats a través de ficcions i artificis. L’obra de Graham Bell es un projecte activista que utilitza el drag radical per assenyalar la corrupció, la deixadesa i la ignorància dels sistemes polítics hegemònics alhora de gestionar la cultura. A la Península Histèrica els/les/lxs professionals de la cultura brillen per la seva absència en espais directius dels grans centres culturals, en favor de polítics de segona i ignorants i estafadors de primera. Aquest és el cas de la figura de Consuelo Císcar que va ser directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) entre 2004 i 2014 i que actualment està essent processada per corrupció.

Entre 2011 i 2014 Graham va crear, a partir de performances i accions realitzades en molts espais diferents, una versió alternativa de Consuelo Císcar, una sort de replicant d’aquesta que, presentant-se en contexts inimaginables per aquesta classe de personatge: llocs okupes, cabarets i manifestacions, constituïren l’espai des d'on Construyendo Consuelo polemitzava amb l’imaginari establert sobre el que ha de ser i fer la política.
Al mateix temps, la seva proposta senyala la capacitat fagocitadora de la pròpia institució que, com un “Cronos devorant els seus fills”, abans de caure morta serà capaç d’incloure la dissidència que genera. Però com diu encertadament Brigitte Vasallo, el sistema, la institució només permetrà incloure “un defecto por cabeza”, una forma sempre desinflada, light, innòcua o reformada de l’alternativa mateixa.
Les formes artístiques trans-disciplinàries, eclèctiques i experimentals, al temps que les pràctiques drag i la performativitat del gènere, sempre desafien la institució doncs sortegen i dinamiten els seus propis sistemes classificatoris.
))) ESCOLTA EL COMENTARI DE LXS ARTISTES