DESINSTITUCIÓN
Xeito Fole


Codi de programació
2020
La pràctica hacker que busca sempre falles de seguretat en sistemes informàtics esdevé un exercici amb moltes confluències amb la pràctica artística. Podríem dir que l’ètica haker parteix de la consciència de que tot sistema té una falla i aquesta falla és el punt de partida per a la construcció creativa d’alternatives a ell mateix; aquesta activitat de programar alternatives ha de ser viscuda amb passió i amb una voluntat de comunicació generosa. L’obra Desinstitución es una peça de netart que parteix de la convicció que la força subversiva que pot residir en qualsevol institució sorgeix en el moment del seu desmantellament. Desmuntar una institució, del tipus que sigui, implica un procés sempre interactiu de desmuntar el significat que la sosté, aquest trencament deixa sortir/veure la multiplicitat i heterogeneïtat d’elements, pràctiques i conceptes que la fan possible.

La desinstitució pren forma a través d’una matrix en xarxa.
Web: https://nontenxeito.net/
Xarxes socials @nontenxeito