FORA DE CAMP (Topografia salvatge d'una institucionalitat íntima)
Marta de los Pájaros


Collage sobre paper i fusta (80x60x5cm)
2020
Web: martadelospajaros.com
Instagram: martadelospajaros
La proposta de Marta de los Pájaros es situa en aquest espai liminal que apunta a la dialèctica que presenta tota relació. El fet de col·locar en dos pols oposats la institució (dins) i la seva crítica (fora) no deixa de reproduir models dicotòmics i fantasmagòrics propis de l’estructura jeràrquica i competitiva del sistema capitalista i patriarcal.

Com bé es planteja l’obra Fora de camp si la interiorització de la institució deriva de l’ensenyament imposat, dels cànons marcats per la història de l’art i de les pròpies pràctiques quotidianes, és un fet innegable que som portadores de la dita institució, així com també ho és que les institucions i el poder han acabat cooptant la crítica institucional i la resistència. Llavors….hi ha alternativa? 

L’obra presentada reivindica l’existència d’allò excedent, allò silvestre que, com la natura salvatge, segueix emergent hi hagi o no humanitat (i hagi o no codi o institució). Religiós es tractés de l’anomenat Real Lacanià apareix allò que desborda el marges geomètrics de la planta d’un edifici religiós institucional i que fa referència a tot allò que té una presència i existència pròpies i és, a la vegada, no-representable (sota els codis establerts). Una dimensió que es sempre afirmativa, insistent i persistent, que no minva, que viu sempre per fora, en un espai obs-scè(ne) com el que descriuen teòriques feministes com Selva, Segarra o Egaña. Un fora-de-camp que permet situar i vincular les causes, les decisions i els símptomes en escenaris polítics i històrics concrets al mateix temps que auspicia noves formes de gestar contramemòries, en els termes de Braidotti. Aquest fora de camp no és l’altre (antagonista) de tota institució, sinó que és la part no colonitzable d’aquesta relació, la dimensió sempre en transformació, en moviment.