GUERRILLA AT HOME (Guerrilla Girl is in the House)
Cynthia Fusillo


Instal·lació. Tècnica mixta.
2020
Web: www.cynthiafusilloross.com
Instagram: cynthiafusillo
Facebook: cynthia.fusillo
De la mateixa manera que el personatge de Kafka s’aixeca un dia convertit, transformat en escarabat, Cyntia Fusillo explora la metamorfosis de la dona-casa sota la institució patriarcal i les seves possibilitats insurrectes.

En un acte de metonímia imposada la casa o llar, aquest espai fonamental per a la reproducció social, ha acabat per definir i limitar el paper les dones al llarg de segles d'història patriarcal. Per contra, en aquests temps de covid-19, la casa, la llar o allò domèstic ha estat experimentat per tot el conjunt de la societat (i no només per les dones) com una espai del que depèn el dia a dia, un refugi, un espai de possibilitats, una presó… el valor atorgat a l'habitatge s’ha transformat a partir d’aquesta l’experiència compartida. Igualment, les institucions hegemòniques sempre han desatès infravalorat i relegat aquest espai substancial a un segon pla privat i distingit de l’esfera pública, com espai d’acció i relació en termes masculins.

El present, cada cop més precari, posa en evidència que l'habitatge, les cures i la comunitat son els veritables agents sostenidors de la vida. Al mateix temps, el sistema capitalista segueix desatenen la vida i el seu manteniment per especular amb l'habitatge a la recerca de beneficis tot desmuntant, al seu pas, comunitats, barris i ciutats. Posar la vida al centre és una reivindicació radical dels feminismes i dels moviments per l'habitatge que conceben la vida i la llar com a parts indissociables de tota relació social i política.

En l’àmbit artístic també van ser les dones les primeres en abordar amb tota la seva crítica, la força i potència aquest espai de relació. Com ja ho va fer Louise Bourgoise amb la seva obra Femme Maison o el projecte WomenHouse de Judy Chicago i Miriam Schapiro i recuperant l’actitud irreverent e insubmisa de les Guerrilla Girls, la instal·lació Guerrilla at home no distingeix entre cos i casa, matèria i memòria, espais i emocions. Davant la compartimentació, la discontinuïtat i l’artificialitat del món instituït, la continuïtat, l’organicisme i metamorfosi creativa esdevé una pràctica política i creativa.