MAL DE ARCHIVA. LA MEMORIA COMO INSTITUCIÓN
Col. Fils Feministes

Eva Cruells
Joana García Grenzner
Diego Marchante
María Zafra


Instal·lació
2020

Web: http://filsfem.net
Facebook: Fils Feministes
Instagram: filsfeministes
Twitter: @FilsFem
Des del punt de vista que totes les institucions són patriarcals i excloents, és evident que des dels feminismes es produeixen moviments que podríem anomenar de contramemòria o, seguint amb el vocabulari tèxtil que proposa Fils Feministes, de desmantellament de la història-institució. Aprofundint, podríem dir que volem esfilegassar el teixit apuntalat per recuperar l’origen i la presència de tots els fils (genealogia) i la memòria que atresoren. Davant d’un Ordre Simbòlic articulat sobre una textualitat (una tela) imposada (la Història) que disposa i tipifica les diverses temporalitats i jerarquitza els esdeveniments, es contraposa la memòria com a arxiva que articula sobre l’espai una multiplicitat temporal-experiencial i constitueix una acció imaginaria que afecta als cossos, els interpel·la i els sacseja més enllà de tota consciència induïda. 

La memòria és aquell embolic de fils que precedeix i excedeix tot patró dissenyat. I seguint amb la metàfora, les accions d’esfilegassar, desfer, desembastar, apedaçar, recosir, brodar..., constitueixen la potència del projecte Mal de archiva, una experiència artístic-creativa i sanadora que no busca acumular, ordenar o categoritzar, sinó que promou, a partir de l’Arxiva FF exercicis de cura i plaer que parteixen de l'accessibilitat, la distribució, la socialització, la personalització i la reinterpretació lúdica dels propis feminismes. 
))) ESCOLTA EL COMENTARI DE LXS ARTISTES