NoMo GENERATION (Not Mothers, Generación No Madres)
Helena Llopis Davó


Fotografia: Sèrie fotogràfica de 8 peces (11cm x 8cm).
Impressió sobre alumini
Vídeo: 4 ́20 ́ ́
Instagram: helena_davo
El projecte s’inspira en el moviment global NoMo Generation (NO MOthers, Generación No Madres). Una peça que reflexiona al voltant de la institució de la maternitat obligada. Quan parlem de maternitat obligada, no només fem referència al deure genèric que tenen les dones dins la societat heteropatriarcal, sinó també a la manera en com s’interioritza aquest codi que s’entén com un impuls, un desig propi a través del qual les dones ens realitzem. 

La tradició social, econòmica, política i cultural de la que venim, alimenta la  unitat originària, la teologia de la naturalesa i la seva apropiació per un capitalisme racista i un món dominat per allò masculí que pot ser confrontat des de la intimitat (que no des d’allò privat), la parcialitat, el posicionament i la perversitat. Aquesta obra remet a la proposta cyborg de Donna Haraway doncs busca explorar una comunitat que no es la família, ni la societat estipulada, sinó que el cyborg respon a la coalició-afinitat un sentit de relació-associació que serà fonamental per a la acció política feminista, allunyada dels partits polítics. La proposta crítica de Haraway apunta a «la organización material multinacional de la producción y de la reproducción de la vida diaria y la organización simbólica de la producción y de la reproducción de la cultura y de la imaginación». Més enllà del cyborg la seva obra segueix advocant per aquestes altres relacions que s'allunyen de la tradició del parentiu familiar amb la frase make kin not babies, frase que resulta especialment oportuna doncs reclama relacions entre les persones que superin relacions familiars o mediades per d'interessos particulars i reivindiquin afinitats de vida, solucions compartides.... 

El límit entre el desig propi, la pulsió del cos i els mecanismes biopolítics de sotmetiment s’entrellacen en aquesta peça que explora els límits instituïts de la llibertat, però també la construcció social d'allò que s'entén com a natural i genuí.
))) ESCOLTA EL COMENTARI DE L'ARTISTA