SAFE DAMS PLEASE
Marta Mansilla Macias


Declaración Antirretroviral
Vídeoart 
2020

Safe dams, please
Instal·lació 
2020


Mapeo anormal del sistema heteropatriarcal
Instal·lació 
2020
Web: www.martamouns.com
Instagram: safedamsproject
És a través dels objectes artístics, entesos com artefactes culturals i eines de coneixement de primer ordre, que podem aproximar-nos a com s’ha anat configurant el món que ens envolta. Al mateix temps, el llenguatge artístic ens permet l’experimentació i plantejament d’alternatives que ens donen eines crítiques i creatives per canviar-lo.

L’obra de Marta Mouns vol aproximar-se als processos socials i polítics que han determinat la construcció de la identitat de gènere masculina i femenina i les seves conseqüències, especialment la insensibilització o la condició abjecta vinculada a totes aquelles identitats de gènere i orientació sexual que contrarien la heterosexualitat (i la homosexualitat) normativa.

Parar atenció a les formes, a com i de quina manera els discursos dominants patriarcals han configurat un ideal normatiu (normal) del cos tant masculí com femení i les seves relacions és el que proposa la peça Safe dams, please que utilitza el làtex com a superfície de resistència, com a parany i com a matèria de visibilització de les formes en que la institució (els veritables paràsits que propaguen un estat d’alarma, pànic i ansietat constant) ens recorre i persegueix, però...la defugim. De la mateixa manera que el làtex en forma de preservatiu promou el plaer evitant el contagi de malalties de transmissió sexual, aquest material també es una eina que serveix a l’artista per explorar formes de protecció davant la institució i els seus efectes mortífers.